Kilka słów o nauczaniu dwujęzycznym w LOB

 

KALENDARIUM

  • No upcoming events
AEC v1.0.3

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 w Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale uruchomiono pierwszy oddział dwujęzyczny otwierając tym samym nowy rozdział w historii szkoły.

Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystywaniu w edukacji szkolnej, obok języka ojczystego języka obcego, jako drugiego pełnoprawnego języka nauczania. W Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale tym drugim językiem nauczania jest język angielski.
W praktyce oznacza to, że wybrane przedmioty wyszczególnione w Ustawie o systemie oświaty, są częściowo nauczane w języku polskim a częściowo w angielskim. Uczniowie oddziałów dwujęzycznych uczą się także wybranego przez siebie drugiego języka obcego nowożytnego.
W przypadku Liceum w Boguchwale mogą wybrać go spośród bogatej oferty języków obejmującej: hiszpański, niemiecki, francuski i włoski (a od roku szkolnego 2014/15 także rosyjski). Chętni dodatkowo mogą uczęszczać na cieszące się coraz większą popularnością zajęcia z kultury i języka japońskiego oraz z łaciny.

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL – Content and Language Integrated Learning) to metoda stworzona przez Davida Marshala oraz Anne Maljers w 1994 roku. Podstawowym jej wyróżnikiem jest przedkładanie praktycznej nauki języka nad działania teoretyczne. Metoda CLIL jest od lat z powodzeniem wdrażana w wielu krajach.

Uczeń klasy dwujęzycznej zyskuje w Boguchwale możliwość opanowania języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby uzyskać taki cel dydaktyka języka angielskiego odbywa się w poszerzonym wymiarze godzin. Ponadto wybrane przedmioty (co najmniej trzy) są w znacznym zakresie nauczane w języku angielskim. W pierwszym roku pracy w systemie dwujęzycznym uczniowie Liceum uczestniczyli w takich zajęciach z biologii, geografii, informatyki i wiedzy o kulturze. W bieżącym roku szkolnym dodatkowo wprowadzono dwujęzyczne nauczanie matematyki i podstaw przedsiębiorczości. Plany rozwoju nauczania dwujęzycznego zakładają poszerzenie oferty w następnych latach o kolejne przedmioty nauczane dwujęzycznie.

Rozwój kompetencji językowych jest w pełni skorelowany z solidną pracą w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Ponadto język angielski jest wykorzystywany w czasie spotkań integracyjnych, wspólnych zabaw, wycieczek i innych zajęć, co daje młodzieży możliwość na praktyczne wykorzystywanie zdobytych umiejętności. Przełamuje też typowy dla wielu ludzi strach przed mówieniem w języku obcym.

Oddziały dwujęzyczne Liceum w Boguchwale, wedle założeń przyświecających dyrekcji i gronu pedagogicznemu, nie mają wychowywać przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Doskonałą znajomość języka obcego postrzega się w tej Szkole jako swoistą wartość dodaną. Wszystkim zależy przede wszystkim na przekazywaniu uczniom jak najszerszego zasobu wiedzy przedmiotowej i przygotowaniu ich do egzaminu dojrzałości a w dalszej perspektywie do studiów wyższych. Dlatego też nauczanie dwujęzyczne realizują nauczyciele, którzy są przede wszystkim
w swojej dziedzinie wiedzy specjalistami wysokiej klasy. Natomiast kompetencje językowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, są ich dodatkowym atutem.

W praktyce szkolonej język angielski jest wprowadzany stopniowo, jako drugi język nauczania. Nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie dostosowują poziom języka oraz jego ilość do możliwości grupy. Docelowo zmierzają do uczynienia z języka angielskiego jedynego narzędzia komunikacji i pracy na lekcji. Sprawnemu wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań niezbędnych do realizacji w praktyce pełnej idei nauczania dwujęzycznego sprzyja fakt, że na przedmioty nauczane w tym systemie przeznaczono większą ilość godzin, by ułatwić młodzieży przyswajanie treści zarówno przedmiotowych jak i językowych. Na lekcji przeważają metody aktywizujące oraz praca w małych grupach. Nowe słowa i terminy są wielokrotne powtarzane w czasie zajęć a następnie utrwalane. Teksty pisane oraz inne materiały, wykorzystywane na zajęciach są, dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia. Dodatkowo treści nauczania są wizualizowane i ilustrowane przy pomocy zarówno tradycyjnych plansz i modeli jak i zdobyczy nowoczesnych technologii.

Dodatkowym atutem podnoszącym jakość nauczania dwujęzycznego są zajęcia z native spicer’em. Stanowią one uzupełnienie tradycyjnych lekcji języka angielskiego realizowanych przez polskiego nauczyciela wedle najwyższych standardów i metod stosowanych w nauczaniu języka obcego na całym świecie. Stałemu podnoszeniu kwalifikacji w tym zakresie i poznawaniu doświadczeń innych pedagogów, służą szkolenia i konferencje metodyczne organizowane tak w kraju jak i poza granicami, w których aktywny udział biorą od kilku lat także nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale.

Na naukę w klasie dwujęzycznej w roku szkolnym 2013/2014 zdecydowało się 13 uczniów. W obecnych czasach ta forma kształcenia wśród młodzieży cieszy się rosnącą popularnością. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest nie tylko duże zainteresowanie na etapie rekrutacji na rok szkolny 2014/15 nauką w oddziale dwujęzycznym, ale przede wszystkim odwrócenie proporcji preferencji w obrębie populacji, która zdecydowała się na naukę w LOB od września 2014 roku. O ile rok wcześniej dwukrotną przewagę nad osobami decydującymi się na nauczanie dwujęzyczne miała młodzież preferująca tradycyjne formy kształcenia, to obecnie wartości te uległy odwróceniu.

Taki stan rzeczy nie może dziwić. Język obcy jest dzisiaj narzędziem pracy i nauki pozwalającym na swobodnie funkcjonowanie w świecie otwartych horyzontów i bezustannego rozwoju. Badania naukowe potwierdzają, iż dla młodych ludzi nauczanie dwujęzyczne jest bardzo atrakcyjne. Uczniowie zostają niejako „zanurzeni” w języku obcym. Dwujęzyczność to przepustka do studiów na najlepszych uczelniach w tym zagranicznych, a jednocześnie perspektywa ciekawej pracy.

Preferencje młodzieży są wyraźnym świadectwem dojrzałości i samoświadomości młodego pokolenia, które poszukuje szkół oferujących optymalne warunki nauki, dających szansę na swobodne kreowanie własnej ścieżki edukacyjnej, a w dalszej perspektywie sukcesu na wymagającym rynku pracy.

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

Matura 2022

Matura 2022

Dziś – 4 maja 2022r. – rozpoczyna się sesja maturalna, która w LOB potrwa do 23 maja włącznie. W tym roku do matury przystępuje 56 absolwentów Liceum...

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III

29 IV 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego tegorocznych maturzystów. Ten szczególny dzień dla uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią,...

 
 

NASZE SUKCESY »

Uczeń LOB Laureatem Olimpiady Historycznej

Uczeń LOB Laureatem Olimpiady Historycznej

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji i wysokiej renomie. Olimpiada Historyczna, rokrocznie przyciąga najlepszych młodych...

 
Podkarpacki Konkurs Chemiczny

Podkarpacki Konkurs Chemiczny

05.02.2022 r.uczeń kl.3d Miłosz Jachyra brał udział już w trzecim etapie Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego z części teoretycznej i został...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij