Opis oddziałów

 

KALENDARIUM

 • No upcoming events
AEC v1.0.3

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

na rok szkolny 2019/2020 prowadzi nabór do:

trzyletniego liceum
(absolwenci oddziałów gimnazjalnych)

czteroletniego liceum
(absolwenci szkół podstawowych)

klasa a
(z polskim językiem nauczania)

klasa b (dwujęzyczna)

klasa c
(z polskim językiem nauczania)

klasa d (dwujęzyczna)

 

Oddział  A –  z polskim językiem nauczania

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego, a tym samym tworzy indywidualny profil edukacyjny. Prognozowany wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat sygnalizuje we wniosku o przyjęcie składanym w wersji papierowej w Sekretariacie Liceum. Natomiast pod koniec pierwszego roku nauki, dokonuje optymalnego dla siebie wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających (ich realizacja odbywa się w klasie drugiej i trzeciej).

Uczeń może wybrać drugi język obcy stanowiący kontynuację języka nauczanego
w gimnazjum lub też rozpocząć naukę języka od podstaw. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Licealista może ponadto, od klasy drugiej, skorzystać z interesującej oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: literatura angielska, literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez Licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego. Tym samym każdy może budować optymalny dla siebie profil edukacyjny, odpowiadający najlepiej planowanym studiom na uczelniach wyższych.

Aby znaleźć się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Boguchwale, kandydat do klasy tradycyjnej musi przekroczyć próg punktowy (100 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz tych wynikających
z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język obcy, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: historię, wiedzę
o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię i fizykę.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale szczyci się wysokimi indywidualnymi wynikami uzyskiwanymi przez abiturientów na egzaminach maturalnych, których potwierdzeniem jest miejsce LOB wśród najlepszych liceów w Polsce (tytuł Srebrnej Szkoły 2019 – miesięcznika „Perspektywy”).

Liceum tworzy klimat szkoły przyjaznej każdemu uczniowi:

 • stawiamy ucznia w centrum procesu dydaktycznego,
 • naukę realizujemy w małych grupach, tworzonych według preferencji edukacyjnych uczniów,
 • zapewniamy szerokie wsparcie (indywidualne konsultacje, podręczniki z biblioteki szkolnej, spersonalizowany laptop na trzyletni cykl kształcenia, bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego, pomoc przy aplikowaniu o stypendia naukowe),
 • gwarantujemy opiekę psychologa szkolnego (w tym telefon SOS 24/7),
 • oddajemy do użytku młodzieży przestrzeń wypoczynkowo-relaksacyjną wyposażoną w aneks kuchenny,
 • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
 • udział w obozie integracyjnym dla uczniów klas pierwszych,
 • dojeżdżający z daleka mają możliwość wynajęcia pokoju w hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Młodzież  podejmująca naukę w Liceum zyskuje ponadto możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym w realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Zespół pedagogiczny obfituje w osoby obdarzone różnorodnymi talentami
i zainteresowaniami, które poprzez swój przykład i zaangażowanie pomagają każdemu uczniowi rozwijać indywidualne pasje i zdolności.

 

Oddział  B – z polskim i angielskim językiem nauczania

Oddział dwujęzyczny (z polskim i angielskim językiem nauczania) przygotowuje absolwentów do studiów wyższych, w tym na zagranicznych i krajowych renomowanych uczelniach, które z roku na rok wzbogacają swoją ofertę kierunków realizowanych wyłącznie w języku angielskim.

Autentyczne wykorzystanie języka angielskiego na zajęciach z poszczególnych przedmiotów służyć ma rozwojowi kompetencji językowych oraz pogłębieniu zrozumienia złożoności zjawisk zachodzących wokół nas. W języku polskim i angielskim, w klasie pierwszej prowadzone będą: biologia, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, matematyka, podstawy przedsiębiorczości i informatyka.

Rekrutacja

Aby znaleźć się wśród uczniów klasy dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, kandydat musi przekroczyć próg punktowy (120 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu gimnazjalnego, oraz tych wynikających z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język angielski, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: biologię, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, geografię i historię.

Uwaga!

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywa się w innych terminach niż do klas tradycyjnych (okres składania wniosków o przyjęcie jest zdecydowanie krótszy). Ponadto dodatkowym warunkiem niezbędnym do przyjęcia do oddziału jest potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego na wewnątrzszkolnym sprawdzianie kompetencji językowych.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 29.05.2019r.  (środa) o godz. 14.00.

Opis oddziału

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego, a tym samym tworzy indywidualny profil edukacyjny. Prognozowany wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat sygnalizuje we wniosku o przyjęcie składanym w wersji papierowej w Sekretariacie Liceum. Natomiast pod koniec pierwszego roku nauki, dokonuje optymalnego dla siebie wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających (ich realizacja odbywa się w klasie drugiej
i trzeciej).

Uczeń może wybrać drugi język obcy stanowiący kontynuację języka nauczanego
w gimnazjum lub też rozpocząć naukę języka od podstaw. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Licealista może ponadto, od klasy drugiej, skorzystać z interesującej oferty przedmiotów uzupełniających takich jak literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez Licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego. Tym samym każdy ma prawo budować optymalny dla siebie profil edukacyjny, odpowiadający planowanym studiom na uczelniach wyższych.

Liceum tworzy klimat szkoły przyjaznej każdemu uczniowi:

 • stawiamy ucznia w centrum procesu dydaktycznego,
 • naukę realizujemy w małych grupach, tworzonych według preferencji edukacyjnych uczniów,
 • zapewniamy szerokie wsparcie (indywidualne konsultacje, podręczniki z biblioteki szkolnej, spersonalizowany iPad na trzyletni cykl kształcenia, bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego, pomoc przy aplikowaniu o stypendia naukowe i na uczelnie zagraniczne),
 • gwarantujemy opiekę psychologa szkolnego (w tym telefon SOS 24/7),
 • oddajemy do użytku młodzieży przestrzeń wypoczynkowo-relaksacyjną wyposażoną w aneks kuchenny,
 • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
 • udział w obozie integracyjnym dla uczniów klas pierwszych,
 • dojeżdżający z daleka mają możliwość wynajęcia pokoju w hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Młodzież  podejmująca naukę w Liceum zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym w realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Zespół pedagogiczny LOB-u obfituje w osoby obdarzone różnorodnymi talentami
i zainteresowaniami, które poprzez swój przykład i zaangażowanie pomagają każdemu uczniowi rozwijać indywidualne pasje i zdolności.

Oddział  C –  z polskim językiem nauczania

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego, a tym samym tworzy indywidualny profil edukacyjny. Wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat wskazuje we wniosku o przyjęcie składanym w wersji papierowej w Sekretariacie Liceum. Każdy uczeń musi wskazać trzy optymalne dla siebie przedmioty rozszerzone, korzystając
z podpowiedzi sugerowanych przez Liceum konfiguracji, bądź kreśląc własną.

Uczeń może ponadto wybrać drugi język obcy stanowiący kontynuację języka nauczanego
w szkole podstawowej lub rozpocząć naukę nowego (język: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski). Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Licealista może ponadto, kierując się własnymi zainteresowaniami, wybrać muzykę lub filozofię (przedmioty realizowane wyłącznie w klasie pierwszej), a od klasy trzeciej, skorzystać z interesującej oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: literatura angielska, literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez Licealistę po rozpoczęciu nauki. Tym samym każdy może zbudować optymalny dla siebie profil edukacyjny, odpowiadający najlepiej planowanym studiom na uczelniach wyższych.

Aby znaleźć się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Boguchwale, kandydat do klasy tradycyjnej musi przekroczyć próg punktowy (100 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz tych wynikających
z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia szkoły. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język obcy, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: historię, wiedzę
o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię i fizykę.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale szczyci się wysokimi indywidualnymi wynikami uzyskiwanymi przez abiturientów na egzaminach maturalnych, których potwierdzeniem jest miejsce LOB wśród najlepszych liceów w Polsce (tytuł Srebrnej Szkoły 2019 – miesięcznika „Perspektywy”).

Liceum tworzy klimat szkoły przyjaznej każdemu uczniowi:

 • stawiamy ucznia w centrum procesu dydaktycznego,
 • naukę realizujemy w małych grupach, tworzonych według preferencji edukacyjnych uczniów,
 • zapewniamy szerokie wsparcie (indywidualne konsultacje, podręczniki z biblioteki szkolnej, spersonalizowany laptop na czteroletni cykl kształcenia, bezpłatny dostęp
  do szerokopasmowego Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego, pomoc przy aplikowaniu o stypendia naukowe),
 • gwarantujemy opiekę psychologa szkolnego (w tym telefon SOS 24/7),
 • oddajemy do użytku młodzieży przestrzeń wypoczynkowo-relaksacyjną wyposażoną w aneks kuchenny,
 • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
 • udział w obozie integracyjnym dla uczniów klas pierwszych,
 • dojeżdżający z daleka mają możliwość wynajęcia pokoju w hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Młodzież  podejmująca naukę w Liceum zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym w realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Zespół pedagogiczny obfituje w osoby obdarzone różnorodnymi talentami
i zainteresowaniami, które poprzez swój przykład i zaangażowanie pomagają każdemu uczniowi rozwijać indywidualne pasje i zdolności.

Oddział  D – z polskim i angielskim językiem nauczania

Oddział dwujęzyczny (z polskim i angielskim językiem nauczania) przygotowuje absolwentów do studiów wyższych, w tym na zagranicznych i krajowych renomowanych uczelniach, które z roku na rok wzbogacają swoją ofertę kierunków realizowanych wyłącznie w języku angielskim.

Autentyczne wykorzystanie języka angielskiego na zajęciach z poszczególnych przedmiotów służyć ma rozwojowi kompetencji kierunkowych oraz pogłębieniu zrozumienia złożoności zjawisk zachodzących wokół nas. W języku polskim i angielskim w klasie pierwszej prowadzone będą: biologia, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, matematyka, podstawy przedsiębiorczości i informatyka.

Liceum jest szkołą kandydującą do matury międzynarodowej. Tym samym naukę w oddziale dwujęzycznym uważamy za naturalną ścieżkę prowadzącą do kształcenia wyłącznie w języku angielskim, a w dalszej konsekwencji do złożenia uznawanego na całym świecie międzynarodowego egzaminu dojrzałości.

Rekrutacja

Aby znaleźć się wśród uczniów klasy dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, kandydat musi przekroczyć próg punktowy (120 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu zewnętrznego, oraz tych wynikających z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia szkoły. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język angielski,
a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: biologię, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, geografię i historię.

Uwaga!

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywa się w innych terminach niż do klas tradycyjnych (okres składania wniosków o przyjęcie jest zdecydowanie krótszy). Ponadto dodatkowym warunkiem decydującym o przyjęciu do oddziału jest potwierdzenie poziomu znajomości języka angielskiego na wewnątrzszkolnym sprawdzianie kompetencji językowych.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 29.05.2019r.  (środa) o godz. 14.00.

Opis oddziału

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego, a tym samym tworzy indywidualny profil edukacyjny. Wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat wskazuje we wniosku o przyjęcie składanym w wersji papierowej w Sekretariacie Liceum. Każdy uczeń musi wskazać trzy optymalne dla siebie przedmioty rozszerzone, korzystając z sugerowanych przez Liceum konfiguracji bądź kreśląc własną.

Uczeń może ponadto wybrać drugi język obcy stanowiący kontynuację języka nauczanego
w szkole podstawowej lub rozpocząć naukę nowego. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Licealista może ponadto kierując się własnymi zainteresowaniami wybrać muzykę lub filozofię (przedmioty realizowane wyłącznie w klasie pierwszej), a od klasy trzeciej, skorzystać z interesującej oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: literatura angielska, literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez Licealistę po rozpoczęciu nauki. Tym samym każdy może zbudować optymalny dla siebie profil edukacyjny, odpowiadający najlepiej planowanym studiom na uczelniach wyższych.

Liceum tworzy klimat szkoły przyjaznej każdemu uczniowi:

 • stawiamy ucznia w centrum procesu dydaktycznego,
 • naukę realizujemy w małych grupach, tworzonych według preferencji edukacyjnych uczniów,
 • zapewniamy szerokie wsparcie (indywidualne konsultacje, podręczniki z biblioteki szkolnej, spersonalizowany iPad na czteroletni cykl kształcenia, bezpłatny dostęp
  do szerokopasmowego Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego, pomoc przy aplikowaniu o stypendia naukowe i na uczelnie zagraniczne),
 • gwarantujemy opiekę psychologa szkolnego (w tym telefon SOS 24/7)
 • oddajemy do użytku młodzieży przestrzeń wypoczynkowo-relaksacyjną wyposażoną w aneks kuchenny,
 • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
 • udział w obozie integracyjnym dla uczniów klas pierwszych,
 • dojeżdżający z daleka mają możliwość wynajęcia pokoju w hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Młodzież  podejmująca naukę w Liceum zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym w realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Zespół pedagogiczny LOB-u obfituje w osoby obdarzone różnorodnymi talentami
i zainteresowaniami, które poprzez swój przykład i zaangażowanie pomagają każdemu uczniowi rozwijać indywidualne pasje i zdolności.

 

 

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

Jesteśmy eko – zbiórka makulatury

Jesteśmy eko – zbiórka makulatury

Przez cały najbliższy tydzień trwa w Liceum zbiórka starych czasopism, zeszytów, podręczników i książek. Środki ze sprzedaży makulatury zostaną przeznaczone...

 
Zajęcia z terenoznawstwa w LOB

Zajęcia z terenoznawstwa w LOB

W ramach projektu: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w roku szkolym 2019/20, w Liceum realizowany jest szereg zajęć rozwijających dla uczniów....

 
 

NASZE SUKCESY »

Matura 2019 – podsumowanie

Matura 2019 – podsumowanie

W bieżącym roku szkolnym egzaminu maturalnego w skali kraju nie zdał niemal co  piąty uczeń, w województwie podkarpackim porażka stała się udziałem 19%...

 
I MIEJSCE MICHAŁA MACHOWSKIEGO W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z MATEMATYKI „APOLONIUSZ” 2018/2019

I MIEJSCE MICHAŁA MACHOWSKIEGO W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z MATEMATYKI „APOLONIUSZ” 2018/2019

Niezmiernie miło nam poinformować, że Michał Machowski, uczeń klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, zajął I miejsce...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij