Opis oddziałów

 

KALENDARIUM

 • 7 maja 2018Składanie wniosków o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami (oddział tradycyjny)
 • 25 maja 2018Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
AEC v1.0.3

Oddział  A –  z polskim językiem nauczania

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego, a tym samym tworzy indywidualny profil edukacyjny. Prognozowany wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat sygnalizuje we wniosku o przyjęcie składanym w wersji papierowej w Sekretariacie Liceum. Natomiast pod koniec pierwszego roku nauki, dokonuje optymalnego dla siebie wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających.

Klasa w sposób szczególny dedykowana jest uczniom zainteresowanym naukami humanistycznymi. Honorowy patronat nad uczniami sprawować będzie Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uczeń może wybrać drugi język obcy stanowiący kontynuację języka nauczanego w gimnazjum lub też rozpocząć naukę języka od podstaw. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Licealista może ponadto, od klasy drugiej, skorzystać z interesującej oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: przyroda, historia i społeczeństwo, literatura angielska, literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego. Tym samym każdy może budować optymalny dla siebie profil edukacyjny, odpowiadający najlepiej planowanym studiom na uczelniach wyższych.

Aby znaleźć się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, kandydat do klasy tradycyjnej musi przekroczyć próg punktowy (100 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz tych wynikających z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język obcy, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: historię, wiedzę o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię i fizykę.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale szczyci się wysokimi indywidualnymi wynikami uzyskiwanymi przez abiturientów na egzaminach maturalnych, których potwierdzeniem jest miejsce LOB wśród najlepszych liceów w Polsce (tytuł Brązowej Szkoły 2018 – miesięcznika „Perspektywy”).

Zapewniamy wsparcie edukacyjne dla Licealistów:

 • podręczniki wypożyczane z biblioteki szkolnej,
 • spersonalizowany laptop na trzyletni cykl kształcenia,
 • bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego,
 • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
 • udział w obozie integracyjnym dla uczniów klas pierwszych,
 • dojeżdżającym z daleka możliwość wynajęcia pokoju w hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Młodzież  podejmująca naukę w Liceum zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym w realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Zespół pedagogiczny obfituje w osoby obdarzone różnorodnymi talentami i zainteresowaniami, które poprzez swój przykład i zaangażowanie pomagają każdemu uczniowi rozwijać indywidualne pasje i zdolności.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału tradycyjnego: 07.05. – 11.06.2018r.

Oddział  B – z polskim i angielskim językiem nauczania

Oddział z polskim i angielskim językiem nauczania kładzie szczególny nacisk na przedmioty przyrodnicze i nauki matematyczne nie pomijając jednak nauk społecznych i humanistycznych. Wykorzystanie języka angielskiego w naukach matematyczno-przyrodniczych służyć ma pogłębieniu zrozumienia złożoności zjawisk zachodzących wokół nas. Oferta oddziału szczególnie dedykowana jest osobom zainteresowanym biologią i chemią (współpraca z Politechniką Rzeszowską). W języku polskim i angielskim w klasie pierwszej prowadzone będą: biologia, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa i informatyka.

Kreując swój indywidualny profil edukacyjny, uczeń w klasie drugiej i trzeciej musi realizować przynajmniej dwa przedmioty nauczane dwujęzycznie, przy czym jednym z nich powinna być matematyka (podstawowa lub na poziomie rozszerzonym).

Oddział z polskim i angielskim językiem nauczania przygotowuje absolwentów, wedle ich osobistych preferencji, do studiów wyższych także tych na zagranicznych i krajowych renomowanych uczelniach, które z roku na rok wzbogacają swoją ofertę kierunków realizowanych wyłącznie w języku angielskim.

Specyfika rekrutacji

Uwaga!

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywa się w innych terminach niż do klas tradycyjnych (okres składania wniosków o przyjęcie jest zdecydowanie krótszy).

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego: 07-11.05.2018r.

W naborze do oddziału z polskim i angielskim językiem nauczania, poza ogólnymi warunkami kwalifikacji, o przyjęciu dodatkowo decydować będzie stopień znajomości języka angielskiego potwierdzony poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku na wewnątrzszkolnym sprawdzianie kompetencji językowych.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 25.05.2018r.

Aby znaleźć się wśród uczniów klasy dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, kandydat musi przekroczyć próg punktowy (120 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu gimnazjalnego, oraz tych wynikających z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język angielski, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: biologię, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, geografię i historię.

Opis oddziału

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego, a tym samym tworzy indywidualny profil edukacyjny. Prognozowany wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat sygnalizuje we wniosku o przyjęcie składanym w wersji papierowej w Sekretariacie Liceum. Natomiast pod koniec pierwszego roku nauki, dokonuje optymalnego dla siebie wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających.

Uczeń może wybrać drugi język obcy stanowiący kontynuację języka nauczanego w gimnazjum lub też rozpocząć naukę języka od podstaw. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Licealista może ponadto, od klasy drugiej, skorzystać z interesującej oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: przyroda, historia i społeczeństwo, literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego. Tym samym każdy może budować optymalny dla siebie profil edukacyjny, odpowiadający najlepiej planowanym studiom na uczelniach wyższych.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale szczyci się wysokimi indywidualnymi wynikami uzyskiwanymi przez abiturientów na egzaminach maturalnych, których potwierdzeniem jest miejsce LOB wśród najlepszych liceów w Polsce (tytuł Brązowej Szkoły 2018 – miesięcznika „Perspektywy”).

Zapewniamy wsparcie edukacyjne dla licealistów:

 • podręczniki wypożyczane z biblioteki szkolnej,
 • iPad do wyłącznego użytku ucznia,
 • bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego,
 • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
 • udział w obozie integracyjnym dla uczniów klas pierwszych.
 • dojeżdżającym z daleka możliwość wynajęcia pokoju w hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Młodzież  podejmująca naukę w Liceum zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym w realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Zespół pedagogiczny obfituje w osoby obdarzone różnorodnymi talentami i zainteresowaniami, które poprzez swój przykład i zaangażowanie pomagają każdemu uczniowi rozwijać indywidualne pasje i zdolności.

Oddział  C – z polskim i angielskim językiem nauczania

Oddział z polskim i angielskim językiem nauczania kładzie szczególny nacisk na przedmioty matematyczne i nauki przyrodnicze nie pomijając jednak nauk społecznych i humanistycznych. Wykorzystanie języka angielskiego w naukach ścisłych i społecznych służyć ma pogłębieniu zrozumienia złożoności zjawisk zachodzących wokół nas. Oferta oddziału szczególnie dedykowana jest osobom zainteresowanym takimi przedmiotami jak: matematyka, informatyka, fizyka, geografia (współpraca z Politechniką Rzeszowską).
W języku polskim i angielskim w klasie pierwszej prowadzone będą: matematyka, informatyka, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, biologia, podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.

Kreując swój indywidualny profil edukacyjny, uczeń w klasie drugiej i trzeciej musi realizować przynajmniej dwa przedmioty nauczane dwujęzycznie, przy czym jednym z nich powinna być matematyka (podstawowa lub na poziomie rozszerzonym).

Oddział z polskim i angielskim językiem nauczania przygotowuje absolwentów, wedle ich osobistych preferencji, do studiów wyższych, także tych na zagranicznych i krajowych renomowanych uczelniach, które z roku na rok wzbogacają swoją ofertę kierunków realizowanych wyłącznie w języku angielskim.

Specyfika rekrutacji

Uwaga!

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych odbywa się w innych terminach niż do klas tradycyjnych (okres składania wniosków o przyjęcie jest zdecydowanie krótszy).

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego: 07-11.05.2018r.

W naborze do oddziału z polskim i angielskim językiem nauczania, poza ogólnymi warunkami kwalifikacji, o przyjęciu dodatkowo będzie decydować stopień znajomości języka angielskiego potwierdzony poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku na wewnątrzszkolnym sprawdzianie kompetencji językowych.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się  25.05.2018r.

Aby znaleźć się wśród uczniów klasy dwujęzycznej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, kandydat musi przekroczyć próg punktowy (120 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu gimnazjalnego, oraz tych wynikających z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język obcy, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: biologię, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie, geografię i historię.

Opis oddziału

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego i tworzy indywidualny profil edukacyjny. Pod koniec pierwszego roku nauki – wybiera przedmioty rozszerzone. Prognozowany wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat sygnalizuje we wniosku o przyjęcie składanym w wersji papierowej w Sekretariacie Liceum.

Uczeń może wybrać drugi język obcy stanowiący kontynuację języka nauczanego w gimnazjum lub też rozpocząć naukę języka od podstaw. Zajęcia z języków obcych odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

Licealista może ponadto od klasy drugiej skorzystać z interesującej oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: przyroda, historia i społeczeństwo, literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego. Tym samym każdy może budować optymalny dla siebie profil edukacyjny, odpowiadający najlepiej planowanym studiom na uczelniach wyższych.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale szczyci się wysokimi indywidualnymi wynikami uzyskiwanymi przez abiturientów na egzaminach maturalnych, których potwierdzeniem jest miejsce LOB w czołówce najlepszych liceów w Polsce (tytuł Brązowej Szkoły 2018 – miesięcznika „Perspektywy”).

Zapewniamy wsparcie edukacyjne dla licealistów:

 • podręczniki wypożyczane z biblioteki szkolnej,
 • iPad do wyłącznego użytku ucznia,
 • bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego,
 • obiady w restauracji – refundowane i odpłatne,
 • udział w obozie integracyjnym dla uczniów klas pierwszych
 • dojeżdżającym z daleka możliwość wynajęcia pokoju w hotelu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Młodzież  podejmująca naukę w Liceum zyskuje możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych, w tym w realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Zespół pedagogiczny obfituje w osoby obdarzone różnorodnymi talentami i zainteresowaniami, które poprzez swój przykład i zaangażowanie pomagają każdemu uczniowi rozwijać indywidualne pasje i zdolności.

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

Uwaga! Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019

Uwaga! Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019

Kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale przypominamy o terminie...

 
Zapraszamy do udziału w III Biegu Boguchwała-Wisłoczysko

Zapraszamy do udziału w III Biegu Boguchwała-Wisłoczysko

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne „Lubcza” zaprasza do udziału w Biegu Boguchwała-Wisłoczysko. Tegoroczna edycja będzie elementem...

 
 

NASZE SUKCESY »

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny – XXVII Edycja

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny – XXVII Edycja

Do testu w ramach tegorocznej edycji konkursu przystąpił liczny 39-osobowy zespół uczniów z Szkoły Podstawowej Montessori z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale...

 
III miejsce Michała Machowskiego w Konkursie Ogólnopolskim z Matematyki „APOLONIUSZ – POZIOM ROZSZERZONY” 2017/2018

III miejsce Michała Machowskiego w Konkursie Ogólnopolskim z Matematyki „APOLONIUSZ – POZIOM ROZSZERZONY” 2017/2018

Niezmiernie miło nam poinformować, że Michał Machowski uczeń klasy IB Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, zajął III miejsce...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij