Opis oddziałów

 

KALENDARIUM

  • No upcoming events
AEC v1.0.3

Oddział  A –  z polskim językiem nauczania

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego i tworzy indywidualny profil edukacyjny. Pod koniec pierwszego roku nauki – wybiera dowolne przedmioty rozszerzone. Prognozowany wybór przedmiotów rozszerzonych kandydat sygnalizuje w podaniu składanym w wersji papierowej.

Uczeń może podjąć naukę języków obcych w dowolnej konfiguracji, korzystając z bogatej oferty Liceum, jednak z tym zastrzeżeniem, że język obcy główny będzie kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum. Drugi język może być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum (angielski lub niemiecki) lub też może być realizowany od podstaw: hiszpański, francuski i rosyjski w grupach międzyoddziałowych nie mniejszych niż siedmiu uczniów.

Licealista może skorzystać także z oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: przyroda, historia i społeczeństwo, literatura polska, czy matematyka elementarna.

Warto też wiedzieć, że dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego. Tym samym każdy może stworzyć optymalny dla siebie profil edukacyjny, czemu ponadto sprzyja szeroka gama zajęć dodatkowych, w ramach których każdy może rozwijać własne pasje i zainteresowania. Potwierdzenie wysokich kompetencji językowych w pierwszych miesiącach nauki może być podstawą ubiegania się licealisty o przeniesienie do oddziału dwujęzycznego.

Aby znaleźć się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, kandydat musi przekroczyć próg punktowy (100 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz tych wynikających z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język obcy, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: historię, wiedzę o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię i fizykę.

Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale szczyci się wysokimi indywidualnymi wynikami uzyskanymi przez abiturientów, których potwierdzeniem jest ponowne miejsce LOB w czołówce najlepszych liceów w Polsce (tytuł Brązowej Szkoły 2017 – miesięcznika „Perspektywy”).

Zapewniamy wsparcie edukacyjne dla licealistów:
— stypendia naukowe i socjalne,
— podręczniki wypożyczane z biblioteki szkolnej,
— spersonalizowany laptop dla każdego licealisty na trzyletni cykl kształcenia,
— bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu,
— obiady w restauracji – refundowane i odpłatne.

Młodzież  uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych realizowanych ze środków EFS, w tym także w wymianie międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Pośród nauczycieli są artyści, przewodnicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy tańca towarzyskiego i narciarstwa, trenerzy siatkówki, piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych, którzy rozwijają zainteresowania młodzieży.

Wielość i atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez LOB pozwala każdemu rozwijać indywidualne pasje i talenty.

Więcej informacji na stronie: www.liceum.boguchwala.pl w zakładce rekrutacja. 

Oddział  B – z polskim i angielskim  językiem nauczania

Oddział z polskim i angielskim językiem nauczania kładzie nacisk na edukację matematyczną i przedmioty przyrodnicze, a także na rozwój młodzieży uzdolnionej humanistycznie. Wykorzystanie języka angielskiego w naukach matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych służyć ma pogłębieniu zrozumienia zjawisk przyrodniczych i procesów społecznych. W języku polskim i angielskim w klasie pierwszej prowadzone będą: matematyka, biologia, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa i informatyka. Kolejne przedmioty będą sukcesywnie obejmowane nauczaniem dwujęzycznym.

Oddział z polskim i angielskim językiem nauczania przygotowuje absolwentów wedle ich indywidulanych preferencji do studiów technicznych, medycznych i przyrodniczych, a także humanistycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Specyfika rekrutacji

W naborze do oddziału z polskim i angielskim językiem nauczania poza ogólnymi warunkami kwalifikacji, o przyjęciu dodatkowo będzie decydować stopień znajomości języka angielskiego potwierdzony zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.  W oddziale dwujęzycznym język angielski jest pierwszym językiem obcym.

Aby znaleźć się wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, kandydat musi przekroczyć próg punktowy (120 punktów), który stanowi sumę punktów z egzaminu gimnazjalnego, oraz tych wynikających z osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Na punkty obowiązkowo przeliczane będą: język polski, matematyka i język obcy, a ponadto najbardziej korzystny punktowo dla kandydata przedmiot z grupy obejmującej: historię, wiedzę o społeczeństwie, biologię, chemię, geografię i fizykę.

Opis oddziału

Licealista sam projektuje własną ścieżkę rozwoju edukacyjnego i tworzy swój indywidualny profil edukacyjny. Po pierwszym roku nauki – wybiera dowolne przedmioty rozszerzone. Podczas naboru kandydat określa w podaniu prognozowany wybór przedmiotów rozszerzonych.

Uczeń może także podjąć naukę języków obcych w dowolnej konfiguracji, korzystając
z bogatej oferty Liceum. Język angielski jest głównym językiem obcym, będącym zarazem drugim językiem nauczania wybranych przedmiotów. Drugi język obcy może być kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum (hiszpański, niemiecki) lub też od podstaw: hiszpański, francuski, niemiecki, rosyjski w grupach międzyoddziałowych nie mniejszych niż siedmiu uczniów.

Licealista może także skorzystać z oferty przedmiotów uzupełniających takich jak: przyroda, historia i społeczeństwo, literatura polska czy matematyka elementarna.

Dokonany wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych może zostać zmieniony przez licealistę w trakcie cyklu edukacyjnego. Tym samym każdy może stworzyć optymalny dla siebie profil ścieżki edukacyjnej, czemu sprzyja ponadto szeroka gama zajęć dodatkowych, w ramach których każdy może rozwijać własne pasje i zainteresowania.

Liceum szczyci się 100% zdawalnością matury oraz wysokimi indywidualnymi wynikami uzyskanymi przez abiturientów, których potwierdzeniem jest ponownie uzyskane miejsce LOB w czołówce najlepszych liceów w Polsce (tytuł Brązowej Szkoły 2017 – miesięcznika „Perspektywy”).

Zapewniamy wsparcie edukacyjne dla licealistów:

— stypendia naukowe i socjalne,
— podręczniki wypożyczane z biblioteki szkolnej,
— spersonalizowany iPad dla każdego licealisty na trzyletni cykl kształcenia,
— sfinansowanie międzynarodowego certyfikatu językowego CAE,
— bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu,
— obiady w restauracji – refundowane i odpłatne.

Młodzież  uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych realizowanych ze środków EFS, w tym także w wymianie międzynarodowej (ERASMUS+, wymiana partnerska).

Pośród nauczycieli są artyści, przewodnicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy tańca towarzyskiego i narciarstwa, trenerzy siatkówki, piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych, którzy rozwijają zainteresowania młodzieży.

Wielość i atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez Liceum pozwala każdemu rozwijać indywidualne pasje i talenty.

Więcej informacji na stronie: www.liceum.boguchwala.pl w zakładce rekrutacja.

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

„Młodzi odkrywcy” (Young explorers) – projekt dla gimnazjastów

„Młodzi odkrywcy” (Young explorers) – projekt dla gimnazjastów

„Młodzi odkrywcy” (Young explorers) Projekt edukacyjny Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale dla gimnazjalistów ...

 
Rekolekcje Wielkopostne 2018

Rekolekcje Wielkopostne 2018

Rekolekcje w parafii pw. Stanisława B.M. w Boguchwale 22-25 luty 2018r.

 
 

NASZE SUKCESY »

Uczeń sukcesu

Uczeń sukcesu

Wśród wielu pasjonatów przedmiotów ścisłych uczących się w Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, szczególne miejsce zajmuje...

 
„Maths in English – Maths with a difference”

„Maths in English – Maths with a difference”

W bieżącym roku szkolnym rozgrywana jest czwarta edycja konkursu „Maths in English – Maths with a difference”. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij