„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”

 

KALENDARIUM

 • No upcoming events
AEC v1.0.3


Projekt pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0085/17-00

Okres realizacji projektu – od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u co najmniej 939 uczniów z 1042 uczniów z 11 szkół realizujących kształcenie ogólne z gminy Boguchwała poprzez objęcie wsparciem w formie zajęć dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozach każdej ze szkół i stanowią próbę ich rozwiązania. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 1 992 749,52 zł

Kwota dofinansowania: 1 893 109,52 zł

Wkład własny: 99 640,00 zł

Uczestnikami projektu uczniowie i nauczyciele z następujących szkół

1)         Szkoła Podstawowa w Zgłobniu,

2)         Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,

3)         Szkoła  Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce,

4)         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy,

5)         Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale,

6)         Szkoła Podstawowa im. Czesława Przystasia w Lutoryżu,

7)         Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu,

8)         Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu,

9)         Zespół Szkół w Kielanówce,

10)       Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce,

11)       Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Zgłobniu

 •      Zajęcia „Matematyka – mój klucz do sukcesu”
 •      Zajęcia z języka angielskiego w klasie VIII „High fliers”
 •      Zajęcia „Zrozumieć świat”
 •      Zajęcia „Tajemniczy ogród fizyki”
 •      Koło przyrodniczo-eksperymentalne „Jestem badaczem przyrody”
 •      Koło geograficzne „Ciekawi świata”
 •      Koło biologiczne „Pasjonaci biologii”
 •      Zajęcia „Lego robotyka”
 •      Zajęcia „Akademia robotyki”
 •      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Ja też mogę osiągnąć sukces”

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
 • Kółko matematyczno – wyrównawcze
 • Kółko dziennikarskie
 • Spotkanie z przyrodą
 • Spotkanie z chemią
 • Kółko fizyczne
 • Kółko geograficzne
 • Zajęcia z robotyki
 •  Zajęcia wspomagające rozwój ucznia kl. I-III

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce

 •  Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów z klas IV – VIII
 •  Kółko matematyczne dla uczniów kl. VII – VIII
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas IV – VIII
 • Z przyrodą za pan brat! dla uczniów kl. IV
 •  Z chemią za pan brat! dla uczniów kl. VII – VIII
 • Kółko fizyczne dla uczniów kl. VII – VIII
 • Kółko biologiczne dla uczniów kl. VI – VIII
 • Kółko geograficzne dla uczniów kl. V – VIII
 • Zajęcia z robotyki dla klas IV – VIII
 • Kółko informatyczne dla klas I – VII
 •  Zajęcia logopedyczne dla klas I – VIII

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

 • Zajęcia matematyczne dla klas II – III – wspierające zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Uczeń też artysta – zajęcia wspierające rozwój uczniów dla kl. IV – VIII
 • Ich mag Deutsch – wspierające zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego
 • Z angielskiego na co dzień – wspierające zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • „Tajemnice przyrody” – zajęcia dla kl. IV oparte na metodzie eksperymentu
 • Zajęcia badawczo – eksperymentalne z fizyki
 • „Odkrywamy świat” – zajęcia odkrywczo-badawcze z geografii dla kl. V-VII
 •  Biologia – jak to się dzieje? – eksperymenty laboratoryjne
 •  CHEMIOsfera – warsztaty chemiczne – zajęcia oparte na metodzie eksperymentu
 • Robotyka dla kl. I – Młodzi konstruktorzy
 • Robotyka dla kl. IV-VIII LEGO MINDSTORMS EV3 warsztaty dla przyszłych  inżynierów
 • Warsztaty druku 3D dla kl. IV-VIII
 • Potyczki językowe – wspierające zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas II-III

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale

 • Kółko dziennikarskie – „Świat mediów”
 • Kółko matematyczne – rozwijające „Młody geniusz”
 • Kółko matematyczne rozwijające „Młody matematyk”
 •  Kółko techniczne „Młody technik”
 • Kółko matematyczne – wyrównawcze „I Ty możesz zostać Pitagorasem”
 • Kółko przyrodnicze „Koło młodych odkrywców i miłośników przyrody”
 • Kółko biologiczne „Z biologią przez świat”
 • Kółko fizyczne „Z fizyką odkrywamy świat”
 • Kółko chemiczne „Młody chemik”
 • Kółko geograficzne „Geografia dla ciekawych”
 • Robotyka
 • Mistrzowie 3D Druk 3d
 • Zajęcia logopedyczne

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu

 • Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu
 • „Odkrywamy świat” – zajęcia rozwijające z geografii
 • Koło pasjonatów chemii
 • Koło biologiczne
 • FIZYKOmania – kółko fizyczne oparte na metodzie eksperyment
 •  Warsztaty druku 3D
 • Warsztaty z robotyki dla dzieci
 • Zajęcia (grupowe) logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu

 •  „Matematyczne podchody” – zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne uczniów klas I – III SP
 • „Myśl i licz” – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne w klasach IV – VIII SP
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 • Dziennikarskie ABC
 • Odkrywanie przez badanie, dociekanie i rozumowanie – czyli zajęcia w szkolnym laboratorium chemicznym
 • Fascynujący świat biologii – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 4-8 mające na celu pracę metodą eksperymentu i doświadczenia
 • „Do dzieła eksperymenty czekają”
 • „Laboratorium geograficzne” – zajęcia pozalekcyjne z geografii dla uczniów z klas IV – VIII zainteresowanych geografią
 •  Zajęcia z robotyką – konstruowanie i sterowanie robotami
 • Fotoinspiracje. Fotografia studyjna i plenerowa
 • „Chce, pokazuję, mówię” – zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I – III SP

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu

 •   Matematyka wokół nas kl. VI-VIII
 • Fascynujący świat biologii
 • Odkrywanie przez badanie, dociekanie i rozumowanie – czyli zajęcia w szkolnym laboratorium chemiczny
 • „Do dzieła eksperymenty czekają”
 • „Laboratorium geograficzne” – zajęcia pozalekcyjne z geografii dla uczniów z klas V – VIII zainteresowanych geografią
 • Przyroda to przygoda – doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w szkole i w terenie dla klas IV
 •  Zajęcia informatyczne z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – robotyka kl. II – III i kl. IV – VIII
 • Zajęcia logopedyczne

Wsparcie dla Zespołu Szkół w Kielanówce

 • Zajęcia matematyczne kl. V – VIII
 •  Zajęcia z języka angielskiego kl. VII – VIII
 •  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia środowiskowo- przyrodnicze kl. IV – V
 • Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu – warsztaty fizyczne kl. VII – VIII
 • Klub młodego Meteorologa kl. V – VIII
 •  Zajęcia z chemii
 • Zajęcia informatyczne z robotyką kl. I – VIII
 •  Zajęcia logopedyczne kl. I – III

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce,

 •  Kółko z  j. angielskiego kl.
 • Kółko z  j. angielskiego kl. 3
 •  Kółko z  j. angielskiego kl. VI – VII
 • „Matematyka w szkole i w życiu” – koło matematyczne
 •  Zajęcia wyrównawcze z matematyki – „Odczaruję matematykę”
 •  Ich mag Deutsch – zajęcia z języka niemieckiego
 • Kółko ekologiczne 4-5 „Ochrona przyrody – obowiązek czy już konieczność?”
 • Kółko matematyczno-przyrodnicze „Zdobywam tytuł Mistrza matematyki i małego ekologa”
 • Kółko eksperymentalne z fizyki
 • Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu – warsztaty fizyczno – chemiczne
 • Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu – warsztaty z biologii
 • „Odkrywamy świat” – zajęcia eksperymentalne z geografii
 • Technicznie rzecz ujmując – Technika jest ciekawa! – Techniczne koło 3D – dla Dociekliwych, Działających i Dokładnych – drukarki
 • Zajęcia informatyczne – robotyka

Wsparcie dla Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale

 • Zajęcia „Obserwacja i eksperyment – zajęcia koła biologicznego dla uczniów”
 • Zajęcia „Terenoznawstwo”
 • Zajęcia „Obserwacja eksperyment – zajęcia koła fizycznego dla uczniów”
 • Zajęcia „Eksperyment i obserwacja w nauczaniu chemii – zajęcia koła chemicznego dla uczniów”
 • Zajęcia „Grafika i animacja komputerowa – zajęcia koła młodych informatyków”
 • „Sieci komputerowe – dodatkowe zajęcia informatyczne”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Biuro Projektu

Urząd Miejski w Boguchwale pok. 26

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała

Tel: 17 87 55 227

e-mail: a.stanko@um.boguchwala.pl

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

PROJEKT ERASMUS+. RELACJA Z WYJAZDU cz.3.

PROJEKT ERASMUS+. RELACJA Z WYJAZDU cz.3.

We wtorek zajęcia w ramach projektu Erasmus CHEFS Clean, Healthy Environment & Fit Students w głównej mierze dotyczyły zmiany klimatu. Miały one miejsce...

 
PROJEKT ERASMUS +. RELACJA Z WYJAZDU cz.2.

PROJEKT ERASMUS +. RELACJA Z WYJAZDU cz.2.

Poniedziałek to pierwszy dzień aktywności projektowej w Antalyi. Poranek spędziliśmy na zajęciach integrujących grupę w świetlicy, a także w sadzie zlokalizowanym...

 
 

NASZE SUKCESY »

Sukces uczennicy klasy 4c

Sukces uczennicy klasy 4c

Gratulujemy Martynie Borowiec uczennicy kl 4c zdobycia tytułu laureata z chemii w 8 edycji konkursu „O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” organizowany...

 
Wyróżnienie w finale XXXVIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

Wyróżnienie w finale XXXVIII Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała

Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała od lat jest największą na Podkarpaciu areną zmagań młodzieży uzdolnionej matematycznie. Miło nam poinformować,...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij