„Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”

 

KALENDARIUM

 • No upcoming events
AEC v1.0.3


Projekt pn. „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0085/17-00

Okres realizacji projektu – od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u co najmniej 939 uczniów z 1042 uczniów z 11 szkół realizujących kształcenie ogólne z gminy Boguchwała poprzez objęcie wsparciem w formie zajęć dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt jest odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w diagnozach każdej ze szkół i stanowią próbę ich rozwiązania. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu: 1 992 749,52 zł

Kwota dofinansowania: 1 893 109,52 zł

Wkład własny: 99 640,00 zł

Uczestnikami projektu uczniowie i nauczyciele z następujących szkół

1)         Szkoła Podstawowa w Zgłobniu,

2)         Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej,

3)         Szkoła  Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nosówce,

4)         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy,

5)         Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale,

6)         Szkoła Podstawowa im. Czesława Przystasia w Lutoryżu,

7)         Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu,

8)         Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu,

9)         Zespół Szkół w Kielanówce,

10)       Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce,

11)       Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Zgłobniu

 •      Zajęcia „Matematyka – mój klucz do sukcesu”
 •      Zajęcia z języka angielskiego w klasie VIII „High fliers”
 •      Zajęcia „Zrozumieć świat”
 •      Zajęcia „Tajemniczy ogród fizyki”
 •      Koło przyrodniczo-eksperymentalne „Jestem badaczem przyrody”
 •      Koło geograficzne „Ciekawi świata”
 •      Koło biologiczne „Pasjonaci biologii”
 •      Zajęcia „Lego robotyka”
 •      Zajęcia „Akademia robotyki”
 •      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Ja też mogę osiągnąć sukces”

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
 • Kółko matematyczno – wyrównawcze
 • Kółko dziennikarskie
 • Spotkanie z przyrodą
 • Spotkanie z chemią
 • Kółko fizyczne
 • Kółko geograficzne
 • Zajęcia z robotyki
 •  Zajęcia wspomagające rozwój ucznia kl. I-III

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce

 •  Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów z klas IV – VIII
 •  Kółko matematyczne dla uczniów kl. VII – VIII
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla klas IV – VIII
 • Z przyrodą za pan brat! dla uczniów kl. IV
 •  Z chemią za pan brat! dla uczniów kl. VII – VIII
 • Kółko fizyczne dla uczniów kl. VII – VIII
 • Kółko biologiczne dla uczniów kl. VI – VIII
 • Kółko geograficzne dla uczniów kl. V – VIII
 • Zajęcia z robotyki dla klas IV – VIII
 • Kółko informatyczne dla klas I – VII
 •  Zajęcia logopedyczne dla klas I – VIII

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

 • Zajęcia matematyczne dla klas II – III – wspierające zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Uczeń też artysta – zajęcia wspierające rozwój uczniów dla kl. IV – VIII
 • Ich mag Deutsch – wspierające zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego
 • Z angielskiego na co dzień – wspierające zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • „Tajemnice przyrody” – zajęcia dla kl. IV oparte na metodzie eksperymentu
 • Zajęcia badawczo – eksperymentalne z fizyki
 • „Odkrywamy świat” – zajęcia odkrywczo-badawcze z geografii dla kl. V-VII
 •  Biologia – jak to się dzieje? – eksperymenty laboratoryjne
 •  CHEMIOsfera – warsztaty chemiczne – zajęcia oparte na metodzie eksperymentu
 • Robotyka dla kl. I – Młodzi konstruktorzy
 • Robotyka dla kl. IV-VIII LEGO MINDSTORMS EV3 warsztaty dla przyszłych  inżynierów
 • Warsztaty druku 3D dla kl. IV-VIII
 • Potyczki językowe – wspierające zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas II-III

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale

 • Kółko dziennikarskie – „Świat mediów”
 • Kółko matematyczne – rozwijające „Młody geniusz”
 • Kółko matematyczne rozwijające „Młody matematyk”
 •  Kółko techniczne „Młody technik”
 • Kółko matematyczne – wyrównawcze „I Ty możesz zostać Pitagorasem”
 • Kółko przyrodnicze „Koło młodych odkrywców i miłośników przyrody”
 • Kółko biologiczne „Z biologią przez świat”
 • Kółko fizyczne „Z fizyką odkrywamy świat”
 • Kółko chemiczne „Młody chemik”
 • Kółko geograficzne „Geografia dla ciekawych”
 • Robotyka
 • Mistrzowie 3D Druk 3d
 • Zajęcia logopedyczne

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu

 • Zajęcia z przedmiotów przyrodniczych oparte na metodzie eksperymentu
 • „Odkrywamy świat” – zajęcia rozwijające z geografii
 • Koło pasjonatów chemii
 • Koło biologiczne
 • FIZYKOmania – kółko fizyczne oparte na metodzie eksperyment
 •  Warsztaty druku 3D
 • Warsztaty z robotyki dla dzieci
 • Zajęcia (grupowe) logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu

 •  „Matematyczne podchody” – zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne uczniów klas I – III SP
 • „Myśl i licz” – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne w klasach IV – VIII SP
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 • Dziennikarskie ABC
 • Odkrywanie przez badanie, dociekanie i rozumowanie – czyli zajęcia w szkolnym laboratorium chemicznym
 • Fascynujący świat biologii – zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 4-8 mające na celu pracę metodą eksperymentu i doświadczenia
 • „Do dzieła eksperymenty czekają”
 • „Laboratorium geograficzne” – zajęcia pozalekcyjne z geografii dla uczniów z klas IV – VIII zainteresowanych geografią
 •  Zajęcia z robotyką – konstruowanie i sterowanie robotami
 • Fotoinspiracje. Fotografia studyjna i plenerowa
 • „Chce, pokazuję, mówię” – zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I – III SP

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu

 •   Matematyka wokół nas kl. VI-VIII
 • Fascynujący świat biologii
 • Odkrywanie przez badanie, dociekanie i rozumowanie – czyli zajęcia w szkolnym laboratorium chemiczny
 • „Do dzieła eksperymenty czekają”
 • „Laboratorium geograficzne” – zajęcia pozalekcyjne z geografii dla uczniów z klas V – VIII zainteresowanych geografią
 • Przyroda to przygoda – doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze w szkole i w terenie dla klas IV
 •  Zajęcia informatyczne z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – robotyka kl. II – III i kl. IV – VIII
 • Zajęcia logopedyczne

Wsparcie dla Zespołu Szkół w Kielanówce

 • Zajęcia matematyczne kl. V – VIII
 •  Zajęcia z języka angielskiego kl. VII – VIII
 •  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia środowiskowo- przyrodnicze kl. IV – V
 • Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu – warsztaty fizyczne kl. VII – VIII
 • Klub młodego Meteorologa kl. V – VIII
 •  Zajęcia z chemii
 • Zajęcia informatyczne z robotyką kl. I – VIII
 •  Zajęcia logopedyczne kl. I – III

Wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce,

 •  Kółko z  j. angielskiego kl.
 • Kółko z  j. angielskiego kl. 3
 •  Kółko z  j. angielskiego kl. VI – VII
 • „Matematyka w szkole i w życiu” – koło matematyczne
 •  Zajęcia wyrównawcze z matematyki – „Odczaruję matematykę”
 •  Ich mag Deutsch – zajęcia z języka niemieckiego
 • Kółko ekologiczne 4-5 „Ochrona przyrody – obowiązek czy już konieczność?”
 • Kółko matematyczno-przyrodnicze „Zdobywam tytuł Mistrza matematyki i małego ekologa”
 • Kółko eksperymentalne z fizyki
 • Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu – warsztaty fizyczno – chemiczne
 • Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu – warsztaty z biologii
 • „Odkrywamy świat” – zajęcia eksperymentalne z geografii
 • Technicznie rzecz ujmując – Technika jest ciekawa! – Techniczne koło 3D – dla Dociekliwych, Działających i Dokładnych – drukarki
 • Zajęcia informatyczne – robotyka

Wsparcie dla Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale

 • Zajęcia „Obserwacja i eksperyment – zajęcia koła biologicznego dla uczniów”
 • Zajęcia „Terenoznawstwo”
 • Zajęcia „Obserwacja eksperyment – zajęcia koła fizycznego dla uczniów”
 • Zajęcia „Eksperyment i obserwacja w nauczaniu chemii – zajęcia koła chemicznego dla uczniów”
 • Zajęcia „Grafika i animacja komputerowa – zajęcia koła młodych informatyków”
 • „Sieci komputerowe – dodatkowe zajęcia informatyczne”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Biuro Projektu

Urząd Miejski w Boguchwale pok. 26

ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała

Tel: 17 87 55 227

e-mail: a.stanko@um.boguchwala.pl

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

Matura 2022

Matura 2022

Dziś – 4 maja 2022r. – rozpoczyna się sesja maturalna, która w LOB potrwa do 23 maja włącznie. W tym roku do matury przystępuje 56 absolwentów Liceum...

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III

29 IV 2022 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego tegorocznych maturzystów. Ten szczególny dzień dla uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią,...

 
 

NASZE SUKCESY »

Uczeń LOB Laureatem Olimpiady Historycznej

Uczeń LOB Laureatem Olimpiady Historycznej

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji i wysokiej renomie. Olimpiada Historyczna, rokrocznie przyciąga najlepszych młodych...

 
Podkarpacki Konkurs Chemiczny

Podkarpacki Konkurs Chemiczny

05.02.2022 r.uczeń kl.3d Miłosz Jachyra brał udział już w trzecim etapie Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego z części teoretycznej i został...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij