Współpraca z uczelniami

 

KALENDARIUM

  • No upcoming events
AEC v1.0.3


Liceum, w roku szkolnym 2017/2018, zawarło porozumienie o współpracy z Instytutem Historii oraz Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach współpracy odbywają się cykliczne wykłady organizowane dla uczniów liceów współpracujących z Uniwersytetem realizowane raz w miesiącu na Uczelni. Porozumienia gwarantują objęcie patronatem naukowym odpowiednich klas, a w naszym przypadku grup rozszerzeń. W ramach podjętej współpracy przewidziane są także zajęcia realizowane przez pracowników naukowych UR w murach Pałacu Lubomirskich – siedzibie Liceum.

Na mocy porozumienia, nasi uczniowie zyskali również możliwość udziału w działalności kół studenckich, a tym samym rozwijania nie tylko wiedzy, ale też kontaktów interpersonalnych z młodymi ludźmi o zbieżnych zainteresowaniach.


W misję Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale wpisana jest współpraca z uczelniami wyższymi. Współpraca ta obejmuje głównie zajęcia „klasy akademickiej” na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej. Współpraca ta oparta jest na porozumieniu pomiędzy Politechniką Rzeszowską, a Burmistrzem Miasta i Gminy Boguchwała, które zostało zawarte w 2013 r.

Głównym założeniem wynikającym ze współpracy jest zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień każdego z uczniów LOB. Zajęcia dydaktyczne (wykłady, prelekcje, pokazy i ćwiczenia) prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej dla uczniów Liceum to nie tylko szansa na zdobycie szerokiej wiedzy naukowej, ale także skorzystania z wielu pracowni wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą i  sprzęt. Współpraca zakłada również objęcie opieką naukową najzdolniejszych uczniów LOB.

W ramach podejmowanej corocznej współpracy z Politechniką Rzeszowską uczniowie LOB „klasy akademickiej” uczestniczą w seminariach „Wybrane problemy chemii” organizowanych przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Seminarium, obejmujące wykłady oraz zajęcia laboratoryjne skierowane jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych.

Dodatkowo uczniowie LOB biorą udział w comiesięcznych trzygodzinnych zajęciach laboratoryjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, podczas których doskonalą umiejętności planowania, montowania zestawów laboratoryjnych i przeprowadzania wielu  eksperymentów takich jak wieloetapowe syntezy związków organicznych. Uczniowie poznają również sposoby obserwacji i opisu przemian chemicznych oraz rozwiązywania trudnych zadań chemicznych.

Warto też wspomnieć, że dotychczas Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale współpracowało również z innymi uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Rzeszowski  (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Biologiczno – Rolniczy) oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wdział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej).

Współpraca w latach 2010-2013

Współpraca LOB z Uniwersytetem Rzeszowskim

W misję dydaktyczną Liceum wpisano współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim. W styczniu 2011 r. zostały nadane formalne ramy tej współpracy z Instytutem Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz z Zakładem Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologiczno – Rolniczego.

Utworzona „klasa akademicka”, do której należą uczniowie Liceum, uczestniczy w zajęciach, które odbywają się w Instytucie Fizyki w: I Pracowni Fizyki, Pracowni Elektronicznej oraz Pracowni Fizycznych Metod Mikroanalizy Składu Gleby i Wody. Uczniom został również zapewniony dostęp do czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej oraz konsultacje naukowe u nauczycieli akademickich z fizyki.

Współpraca Liceum również pomyślnie układa się na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod kierunkiem dr hab. inż. prof. UR Wojciecha Litwińczuka doskonalony jest proces naukowo-dydaktyczny z przedmiotu biologia. Dzięki tej współpracy uczniowie Liceum uczestniczą w zajęciach organizowanych m.in. w laboratorium Zakładu Fizjologii i Biotechnologii Roślin, których celem jest zapoznanie uczniów z pracami badawczymi prowadzonymi w laboratoriach wyższych uczelni, jak również wykonywanie samodzielnie różnych doświadczeń biologicznych z użyciem uczelnianego sprzętu laboratoryjnego.

 

Współpraca LOB z Politechniką Rzeszowską

Uczennica Liceum w Boguchwale Kasia Bomba, która realizuje rozszerzony program nauczania z chemii została zakwalifikowana jako jedna z 4 osób w województwie podkarpackim do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2011/2012.

Udział Kasi w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich stał się możliwy dzięki współpracy tejże uczelni z Liceum w Boguchwale w ramach działalności „klasy akademickiej”.

Uczestnicząc w zajęciach z grupą studentów uczennica doskonali umiejętność planowania, montowania zestawów laboratoryjnych i przeprowadzania wielu  eksperymentów, często długich, wieloetapowych syntez związków organicznych oraz umiejętność obserwacji i opisu tych przemian. Uczestniczy we wnikliwej dyskusji związanej z tematyką zajęć.

Głównym założeniem wynikającym z tej współpracy jest zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień każdego z uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na uczelni to nie tylko szansa na zdobycie szerokiej wiedzy naukowej, ale także skorzystania z pracowni wyposażonej w specjalistyczną aparaturę badawczą i  sprzęt.

Wycieczka klas pierwszych

Wycieczka klas pierwszych

18 czerwca 2021r. uczniowie klas pierwszych, pod opieką wychowawcy, wyznaczonych opiekunów oraz przewodnika udali się na jednodniową wycieczkę górską do Ustrzyk...

 
SMAK ROSYJSKIEJ KUCHNI

SMAK ROSYJSKIEJ KUCHNI

W ramach zajęć z języka rosyjskiego uczniowie klas drugich wybrali się na wycieczkę do jednej z rzeszowskich restauracji, w której mieli okazję spróbować...

 

Informacja na temat wyników sprawdzianu kompetencji językowych

Szkolna komisja rekrutacyjna informuje, że listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (kwalifikujący do oddziału...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij