Współpraca z uczelniami

 

KALENDARIUM

  • No upcoming events
AEC v1.0.3


Liceum, w roku szkolnym 2017/2018, zawarło porozumienie o współpracy z Instytutem Historii oraz Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach współpracy odbywają się cykliczne wykłady organizowane dla uczniów liceów współpracujących z Uniwersytetem realizowane raz w miesiącu na Uczelni. Porozumienia gwarantują objęcie patronatem naukowym odpowiednich klas, a w naszym przypadku grup rozszerzeń. W ramach podjętej współpracy przewidziane są także zajęcia realizowane przez pracowników naukowych UR w murach Pałacu Lubomirskich – siedzibie Liceum.

Na mocy porozumienia, nasi uczniowie zyskali również możliwość udziału w działalności kół studenckich, a tym samym rozwijania nie tylko wiedzy, ale też kontaktów interpersonalnych z młodymi ludźmi o zbieżnych zainteresowaniach.


W misję Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale wpisana jest współpraca z uczelniami wyższymi. Współpraca ta obejmuje głównie zajęcia „klasy akademickiej” na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej. Współpraca ta oparta jest na porozumieniu pomiędzy Politechniką Rzeszowską, a Burmistrzem Miasta i Gminy Boguchwała, które zostało zawarte w 2013 r.

Głównym założeniem wynikającym ze współpracy jest zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień każdego z uczniów LOB. Zajęcia dydaktyczne (wykłady, prelekcje, pokazy i ćwiczenia) prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej dla uczniów Liceum to nie tylko szansa na zdobycie szerokiej wiedzy naukowej, ale także skorzystania z wielu pracowni wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczą i  sprzęt. Współpraca zakłada również objęcie opieką naukową najzdolniejszych uczniów LOB.

W ramach podejmowanej corocznej współpracy z Politechniką Rzeszowską uczniowie LOB „klasy akademickiej” uczestniczą w seminariach „Wybrane problemy chemii” organizowanych przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Seminarium, obejmujące wykłady oraz zajęcia laboratoryjne skierowane jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych.

Dodatkowo uczniowie LOB biorą udział w comiesięcznych trzygodzinnych zajęciach laboratoryjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, podczas których doskonalą umiejętności planowania, montowania zestawów laboratoryjnych i przeprowadzania wielu  eksperymentów takich jak wieloetapowe syntezy związków organicznych. Uczniowie poznają również sposoby obserwacji i opisu przemian chemicznych oraz rozwiązywania trudnych zadań chemicznych.

Warto też wspomnieć, że dotychczas Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale współpracowało również z innymi uczelniami wyższymi takimi jak: Uniwersytet Rzeszowski  (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Biologiczno – Rolniczy) oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wdział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej).

Współpraca w latach 2010-2013

Współpraca LOB z Uniwersytetem Rzeszowskim

W misję dydaktyczną Liceum wpisano współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim. W styczniu 2011 r. zostały nadane formalne ramy tej współpracy z Instytutem Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz z Zakładem Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologiczno – Rolniczego.

Utworzona „klasa akademicka”, do której należą uczniowie Liceum, uczestniczy w zajęciach, które odbywają się w Instytucie Fizyki w: I Pracowni Fizyki, Pracowni Elektronicznej oraz Pracowni Fizycznych Metod Mikroanalizy Składu Gleby i Wody. Uczniom został również zapewniony dostęp do czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej oraz konsultacje naukowe u nauczycieli akademickich z fizyki.

Współpraca Liceum również pomyślnie układa się na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod kierunkiem dr hab. inż. prof. UR Wojciecha Litwińczuka doskonalony jest proces naukowo-dydaktyczny z przedmiotu biologia. Dzięki tej współpracy uczniowie Liceum uczestniczą w zajęciach organizowanych m.in. w laboratorium Zakładu Fizjologii i Biotechnologii Roślin, których celem jest zapoznanie uczniów z pracami badawczymi prowadzonymi w laboratoriach wyższych uczelni, jak również wykonywanie samodzielnie różnych doświadczeń biologicznych z użyciem uczelnianego sprzętu laboratoryjnego.

 

Współpraca LOB z Politechniką Rzeszowską

Uczennica Liceum w Boguchwale Kasia Bomba, która realizuje rozszerzony program nauczania z chemii została zakwalifikowana jako jedna z 4 osób w województwie podkarpackim do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2011/2012.

Udział Kasi w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich stał się możliwy dzięki współpracy tejże uczelni z Liceum w Boguchwale w ramach działalności „klasy akademickiej”.

Uczestnicząc w zajęciach z grupą studentów uczennica doskonali umiejętność planowania, montowania zestawów laboratoryjnych i przeprowadzania wielu  eksperymentów, często długich, wieloetapowych syntez związków organicznych oraz umiejętność obserwacji i opisu tych przemian. Uczestniczy we wnikliwej dyskusji związanej z tematyką zajęć.

Głównym założeniem wynikającym z tej współpracy jest zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień każdego z uczniów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone na uczelni to nie tylko szansa na zdobycie szerokiej wiedzy naukowej, ale także skorzystania z pracowni wyposażonej w specjalistyczną aparaturę badawczą i  sprzęt.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mai Jachyry

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mai Jachyry

7 grudnia 2023 roku w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz...

 
„Hazard? Nie daj się wciągnąć”

„Hazard? Nie daj się wciągnąć”

W dniu 28.11.23r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale odbyło się spotkanie dotyczące akcji edukacyjnej „Hazard?...

 
SPOTKANIE KLASY 3C Z ABSOLWENTEM SZKOŁY

SPOTKANIE KLASY 3C Z ABSOLWENTEM SZKOŁY

24 listopada 2023 r. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale odwiedził Mateusz Wasylewicz – absolwent LOB, obecnie student 3....

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij